Kategórie      

Kontakt

Úvod Kontakt

 

Sídlo:

STAPEX Trade s.r.o.

Rázusova 12

949 01 Nitra


IČO: 45 473 901

DIČ: 2023023794

IČ DPH: SK 2023023794


Mobil:    +421 905 614 396

               +421 918 117 012

               +421 918 117 014


E-mail:   info@stapex.sk

             

web:       www.stapex.skOkresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55139/N


 

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

Tel.:
E-mail: ba@soi.sk

Copyright 2015 - 2024 © www.stapex.sk